Grondwitloof
v.z.w. Brussels Grondwitloof
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner11 banner11 banner11 


Interesse om grondwitloofteler te worden?
Neem contact op


vzw BGW neemt deel aan de
dag van de mattentaart
22 april 2018


Feestelijke opening grondwitloofseizoen:
Grondwitloof,
een Schot in de roos
7 oktober 2018
Weerde (Zemst)


Ontstaan en werking van de vzw Brussels Grondwitloof

De vzw Brussels Grondwitloof werd opgericht in 1995 om de belangen van de Vlaamse grondwitloofteler beter te behartigen. Grondwitloof werd toen naamloos in het totaalaanbod witloof verhandeld aan voor iedereen teleurstellende prijzen. Tegelijkertijd kregen de grondwitlooftelers meer en meer consumenten over de vloer omdat ze absoluut zeker grondwitloof wilden aankopen. Een groep telers vond mekaar en richtte na een 'groeitijd' in 1995 de vzw “Brussels Grondwitloof” op. Direct daarop is een logo ontworpen dat als sticker op de verpakkingen van grondwitloof gekleefd wordt. Deze sticker vermeldde ook al de naam van de teler. Daardoor kreeg de verbruiker niet alleen een gewaarborgd product, maar ook een product 'met een gezicht'. Later, toen distributie en overheid dit vroegen, werd nog een nummering aangebracht waardoor het Brussels Grondwitloof traceerbaar is 'van veld tot bord'. Ook is er van dan af werk gemaakt van het certificeren (EurepGAP, IKKB, ...) van de bedrijven.

Bij de invoering van de sticker met logo is ook overleg gepleegd met de distributie en bekomen worden dat het grondwitloof apart in het groente aanbod terechtkwam. Grondwitloof is daardoor een nicheproduct met een eigen prijsvorming geworden. Dankzij de acties van de vzw Brussels Grondwitloof is het grondwitloof op de menukaart van de consument blijven bestaan en is de teelt opnieuw rendabel geworden voor de grondtelers. Maar dit is evengoed de verdienste van de consumenten die via een soms behoorlijke meerprijs het grondwitloof waarderen.

Van in het begin werd er ook gedacht aan een erkenning als streekproduct. Dit bleef, onder meer door het nog ontbrekende wettelijk kader, aanvankelijk een wensdroom. Maar vanaf 2004 kon er werk van gemaakt worden. Dit werd op 5 augustus 2008 bekroond met de publicatie van de erkenning “Beschermde Geografische Aanduiding (BGA)Brussels Grondwitloof”. Daardoor is het authentieke streekproduct, in grond en onder dekgrond geteelde telersrassen, nu duidelijk omschreven en beschermd.
Als organisatie kon de vzw Brussels Grondwitloof echter de bedrijven die met hybriderassen en zonder dekgrond witloof telen in de grond niet in de kou laten staan. Voor hen is er dan het Vlaamse label 'streekproduct.be' Brabants Grondwitloof verworven.

Op vrijdag 17 februari 2012 hebben alle betrokken actoren uit de sector in aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters het charter grondwitloof ondertekend. In dit charter wordt de definitie van het begrip grondwitloof duidelijk vastgelegd en gaan de ondertekenaars het engagement aan om grondwitloof de nodige bescherming en appreciatie te geven die het verdient.

Enkele mijlpalen

Voor 1995 De witloofcrisis komt voor het grondwitloof extra hard aan. Maar de telers worden zich ervan bewust dat er een actieve vraag naar hun product is.
1995 Oprichting vzw Brussels Grondwitloof
1996-1997 Stickers met logo Brussels Grondwitloof en naam van teler.
2002   Traceerbaarheid door bijkomende nummering van de stickers
2003 Certificatie grondwitloofbedrijven (EurepGAP,...) gaat van start.
2004 Aanvraag Europees streeklabel (BGA) wordt ingediend.
2008  Erkenning van EU-streeklabel als BGA Brussels Grondwitloof en van Vlaams 'streekproduct.be'- label Brabants Grondwitloof
2012   Ondertekening charter grondwitloof
2012 126 actieve leden

De vzw wordt mede ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant, waarmee ze een goede samenwerking heeft. Tevens werkt de vzw nauw samen met de Nationale Proeftuin voor Witloof te Herent, met het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV),  VLAM, en Straffe Streek. Ook met andere streekproducten wordt er nauw samengewerkt,  zoals de Vlaams-Brabantse tafeldruif, Gandaham , Seagull en Brouwerij Haacht.