Zelf witloof kweken

Zelf proberen witloof te kweken is verrassend interessant, niet evident, maar zeker boeiend en de moeite waard. De professionele telers putten uit hun ervaringskennis en moderne technieken. Dit mag je zeker niet afschrikken om het zelf eens te proberen. Hou hierbij rekening met de natuurlijke cyclus tijdens de wortelfase en stuur in temperatuur, vocht en duisternis tijdens de kropteelt. Indien je dan nog de tien gouden tips in je achterhoofd houdt, zal je er ten volle van genieten!

Tien tips voor een geslaagde oogst

  1. Ken de voedingstoestand van de grond: bij gronden rijk aan stikstof : laat meer planten per m² staan of werk met late rassen.
  2. Hou voldoende rekening met vruchtafwisseling: 5 tot 7 jaar is geen overdreven luxe
  3. Zaai witloof op goed luchtige doorlaatbare gronden, nooit voor begin mei
  4. Hou de wortelteelt onkruidvrij, want de wortel moet reserve kunnen opbouwen en dus voldoende blad hebben om suikers te vormen en naar de wortel te transporteren.
  5. Oogst de wortels als het blad verkleurt en afsterft, een teken van overgang naar een natuurlijke rusttoestand. Best niet voor 20 oktober, maar wel voor strenge vorst.
  6. Bewaar de wortels voor het intafelen in de grond nog een paar dagen in extreme omstandigheden ofwel bij een temperatuur van 0°C, ofwel in droge omgeving, zodat de natuurlijke groei van de wortel stilvalt.
  7. Tafel de wortels kort bij elkaar in een kuil in je tuin, waarover je al dan niet dekgrond aanbrengt, volgens het aangeschafte ras. Of breng ze in een gesloten recipiënt (emmer of kist) waarin je turf of water brengt.
  8. Dek de ingetafelde wortels af zodat het licht er niet meer bij kan.
  9. Voorzie dat de ingetafelde wortels zich op een vorstvrije ruimte verder kunnen ontwikkelen door ze in je tuin af te dekken met stro en een doek, of de recipiënten in de omgeving van een warmtebron te zetten. In de tuin loopt de grondtemperatuur vanzelf op in de lente, waardoor de groeipunt ontwikkelt tot een mooie witloofkrop. In je kruipkelder, bij je chauffageketel, geef je best voldoende vocht en hou je de temperatuur in het oog zodat deze zeker niet boven de 20°C oploopt, want anders gaat de kwaliteit achteruit.
  10. Controleer regelmatig de groei van de kroppen en oogst ze bij 15 tot 25 cm lengte. Daarna ontdoe je de buitenste bladeren van de kroppen. Bewaar het geschoonde witloof in de koelkast bij 4 à 5°C. Was het witloof voor gebruik en haal er al naargelang je eigen smaak de iets bittere pit uit voor de bereiding.
Witloofbox
Witloofbox

Met de witloofbox geeft de provincie Vlaams-Brabant aan scholen jaarlijks de kans om zelf in de school witloof te telen.