Welkom op www.grondwitloof.be

Grondwitloof is bij uitstek een product van traditie, van mensenhanden en van aarde.

  • Grondwitloof, en witloof tout court, is ontstaan en ontwikkeld in het Brusselse (gemeenten Schaarbeek, Evere, Haren, Sint Stevens Wouwe, ….) als gevolg van wilde kruisingen tussen (koffie-)cichorei en capucienenbaard. Dit was onvermijdelijk toen ten gevolge van de ‘Blocus Contintetal’ de cichoreiteelt als koffievervanger in en nabij capucienbaard telende bedrijven werd ingevoerd
  • Koffiecichorei is geselecteerd naar dikke wortels, capucienenbaard naar smakelijk blad. Bij kruising zijn dan tussenvormen met dikke wortel en smakelijk blad mogelijk. De Brusselse ‘boerkozen‘ (Brusselse groentetelers) hebben dan uit deze tussenvormen geschikte individuen uitgezocht en vermeerderd. Daaruit is het witloof voortgekomen.
  • De boerkozen en de eerste witlooftelers hebben bestaande teelttechnieken en hun ervaring toegepast op de nieuwe witloofteelt. Daardoor, en door voortdurende selectie, hebben ze het telen van grondwitloof verder ontwikkeld. Dit resulteerde in het moderne witloof met mooie gesloten kroppen.
  • Grondwitloof is in alle opzichten voedsel van eigen bodem.
  • Grondwitloof is een geïndividualiseerd product met een grote diversiteit aan smaken. Veel telers houden de uitgesproken smaak van hun witloof in stand door de opkweek van eigen zaaizaad dat vaak van generatie op generatie binnen het bedrijf werd veredeld. Het is dan ook niet te verwonderen dat de specifieke smaak van het grondwitloof het karakter van de teler in zich draagt.

    Een sterke binding met de traditie en met de aarde motiveerde de producenten van het grondwitloof tot de oprichting van de vzw Brussels Grondwitloof. Samen met de vzw ijveren ze voor de instandhouding en de verdere uitbouw van de teelt.

Dankzij een initiatief van de vzw Brussels Grondwitloof bestaan er voor het grondwitloof vandaag twee erkenningslabels: het Europese BGA-label voor Brussels grondwitloof en het Vlaamse label Streekproduct.be voor Brabants grondwitloof.

Grondwitloof is een seizoensproduct. Je vindt het in de winkelrekken en bij de producent vanaf september tot eind mei. Dankzij de sticker van de vzw Brussels Grondwitloof op de verpakking ben je er zeker van dat het witloof op de traditionele manier geproduceerd werd.

De teelt van grondwitloof is een arbeidsintensief. Er komt heel wat bij kijken vooraleer het op je bord belandt. Zelf grondwitloof kweken kan natuurlijk ook. We geven je graag enkele tips mee.